Planina Tara predstavlja površ dinarskog pravca pružanja. Nalazi se na krajnjem zapadu Srbije. Spada u srednje visoke planine, prosečne nadmorske visine 1000­1200 metara. Ovo je tipično šumsko područje, na kome dominiraju šume smrče, bukve i jele kao i veliki broj reliktnih i endemicnih vrsta i zajednica. Poseban značaj ima Pančićeva omorika. Taru naseljava preko 50 vrsta sisara, 140 vrsta ptica, a ovde je nastanjena i najveća populacija mrkog medveda u Srbiji. Na području Tare nalaze se brojni arheološki lokaliteti i spomenici kulture, a jedan od najznačajnih je manastir Rača.

MOKRA GORA

Mokra Gora je dolina u zapadnoj Srbiji, smeštena između planina Tara i Zlatibor. Na nju se nadovezuje Šarganski prevoj koji prema severu čini prirodnu sponu sa Tarom, a prema jugu sa Zlatiborom. Lepoti predela parka prirode “Šargan­-Mokra gora” doprinosi uzburkan reljef sa usečenim dolinama i klisurama reka Beli i Crni Rzav. Posebnu vrednost predstavlja vodopad Skakavac kao i veliki broj mineralnih izvora. Danas je Mokra gora poznata po Šarganskoj osmici, duž koje se prostire veliki broj eksponata starih lokomotiva i vagona. Veliku atrakciju predstavlja etno selo “Drvengrad” izgradnju su korišćene autentične brvnare iz ovog kraja. Očuvanje jedinstva tradicionalnih međudejstava prirode i čoveka od značaja je za razvoj i očuvanje ovog kraja.